Pilihan Redaksi

Corak

Riwayat dan Kemelut Dakwah Islam di Korea

Sumber pertama mengenai kehadiran Islam terjadi pada abad ke 7 M. Pada masa itu, di Korea terdapat sebuah dinasti yang bernama Goguryeo. Dan pada waktu itu, dua imperium besar saling berhadapan satu sama salin untuk melindungi atau menguasai Asia Tengah. Kekhalifahan Abbasiyah di selatan dan Dinasti Tang di Timur bertempur di Talas merupakan gesekan perbatasan. Korea dalam waktu itu terbilang sangat dekat dengan Tang, hingga tersebutlah Gao Xianzhi yang merupakan panglima perang dari Tang dalam pertempuran itu. Menariknya Gao Xianzhi ini keturunan dari Goguryo yang mengabdi pada Tang meskipun akhirnya, Dinasti Tang dikalahkan sehingga, Abbasiyah mendapat pengaruh luas di Asia Tengah (Grayson, 2002). Pada tahun 651 M, dakwah Islam telah sampai di Tang dan kemudian disangkakan telah berada di Korea.

Rehal

Populer Hari Ini

Iklan